PEPELING

lagu pepeling iki mengku pitutur marang kawulo sing urip ing donya iki. awak'e dewe kudu ora nglalek'ake marang gusti ALLAH. awak'e dewe iki urip paribasan mung mampir ngombe, mung sedilit urip neng bumi iki. mengko yen wis tekan titi wancine awak'e dewe ora isoh polah...
monggo sami dipun midangetaken lagu pepeling wonten ngandap meniko,kalih njenengan raosaken ingkang saestu pitutur lagunipun.


Lagu pepeling ini mengandung makna kepada umat manusia yang hidup di dunia ini untuk tidak melupakan TUHAN. Orang hidup itu ibaratnya berhenti sejenak untuk minum air ( ibarat jawa ), dan kalau diperhatikan hanyalah sebentar kita hidup di bumi ini. Kalau sudah tiba saatnya kita tidak dapat mengelak ...
Mari kita dengarkan lagu pepeling ini, silahkan rasakan apa makna dari kandungan syair lagu ini.

Pepeling this song has meaning to people who live in this world not to forget the LORD. It's like people live paused to drink water (like Java), and since we live only for a moment in this world. When it's time we can not run away ... Let us listen to this song pepeling, please feel what the meaning of the contents of this song.

14 comments:

Anonymous said...

hore aku uwis iso ....

teguh said...

halooo,

MAHENDRA IRAMA said...

ws tak online'ke den blogku, mohon saran2 ya ???

Anonymous said...

iso di donlod ra mas?

ARIFIN said...

Pak Teguh, menawi saran kagem style keyboard dereng wonten ?

CahnDeso said...

nggih maz, matur nuwun saranipun.

Anonymous said...

:(

Hadis said...

Kulo sanget setuju,niku nopo cipt.ki anom suroto mas..Kulo sanget setuju,niku nopo cipt.ki anom suroto mas..

heri said...

aduh aku ga bisa unduh lagu ini

CahnDeso said...

Add-ons IDM jenengan pasang wonten browser default jenengan .... play, otomatia link download medal piyambak, nuwun ....

Anonymous said...

eling eling eling marang pangeran kang paring panguripan ayo tansah dilakoni

Kadang Teddy said...

gadah tembang kinanti padang bulan, mas? kulo nyuwun link ipun, suwun

Anonymous said...

ikut menikmati

Idhe Dheseven said...

Pak Teguh..niki mboten saget muter lagune....pripun?

Post a Comment

KRITIK DAN SARAN ANDA