Postingan iki khusus njenengan sing durung ngerti gending-gending kanggo iringan manten temu lan kirab. menowo iso dirungokake sinambi leyeh-leyeh karo nyruput kopi tubruke yu lasiyem.
nah sikine langsung wae :

Iringan kanggo getokake manten putri mlebu neng kursi temanten nganggo Ldr SEKARTEJO

Ldr SEKARTEJO


Gending kanggo ngetokake temanten kakung neng ngarep keron ( gapuro manten ) jenenge ldr WILUJENG

ldr WILUJENG


Iringan Kanggo nemokake pengantien kekalih Ket KODOK NGOREK

Ketawang KODOK NGOREK


upacara manten temu wis rampung banjur ibu bapake ngiringake manten neng kursi pengantien kekalih, nganggo iringan Ket LARASMOYO.

Ketawang LARASMOYO


iringan kanggo besan mlebu neng kursi besan di iringi gending tirtokencono

Ketawang TIRTOKENCONO


sak banjure pinangantien kekalih sungkem marang bapak ibu nganggo iringan Ketawang Mijil wigaringtyas

Ketawang MIJIL WIGARINGTYAS


subomanggolo mlebu di iring karo putri domas neng gapuro temanten

AYAK-AYAKANPinangantien kekalih ganti busono kasariyan di iringke subomanggolo karo putri domas

Ketawang LANGENGITO


pinangantien kekalih mlebu maneh neng kursi temanten.

Ketawang SUBOKASTOWO


metune subomanggolo karo putri domas neng asrama pengantien diiringi gending dolanan

LELAGON GELANG KALUNG


Budaling tamu undangan

Ldr GLEYONG


Neng duwur iki mau urutane acara pahargyan penganten, sakjane isih akeh banget urut-urutane, mung manut soko protokol ( MC )
eh.eh.eh. ngantek lali sithik ... urut - urutane acara pahargyan manten kuwi mau kudu enek sing gowo acara, la jenenge sing gowo acara kuwi mau pak PROTOKOL ( dudu Internet Protokol TCP/IP lho ).
Gending kanggo ngiringi protokol kuwi jenenge Ket SANTIMULYO

Ketawang SANTIMULYO

33 komentar:

 1. mbok yao, sekalian dikasih Mp3 donk Muas, ben ora bingung ndolek i, salam kenal

  ReplyDelete
 2. Rasane seneng biso muter gending-gending sing kasete wis langka neng toko kaset, tokone wis bubar. Arjo

  ReplyDelete
 3. terima kasih mas buat pengetahuan tentang acara nikahan dalam adat jawa & lagu gendingnya
  mantap

  ReplyDelete
 4. matur suwun kang mas gending pengiring kemantenipun.mugi saget pengetahuan anak cucu mbenjang.

  ReplyDelete
 5. matur nuwun dumateng rencang2 sedoyo inkang sampun maringi komeent, mugi2 dadosaken greget kawulo dateng ngembangaken blo meniko ...

  ReplyDelete
 6. seeeeeeeeeeeeeepppp...........
  pokok'e nyamleng

  ReplyDelete
 7. saget dipun download punapa mboten gending2 kasebat? Nuwun, Heru.

  ReplyDelete
 8. saget kemawon, tapi kedah ngagem IDM. nggih karana link ipun kawulo pendet previewnipun. umpami search google IDMipun tasih trial ?! njenengan unduh wonten blok meniko http://teguhpurwaka.blogspot.com/2010/02/download-internet-download-manager.html . matur nuwun sampun kersa pinarak wonten blog kulo .....

  ReplyDelete
 9. Nuwun sewu.....badhe nuyuwun idin dherek download gendhing-gendhingipun.....

  ReplyDelete
 10. Matur nuwun P.Teguh kawulo sampun saged ngunduh komplit....plit, mboten wonten ingkang katalumpen, mugi tambah sumebyar, Amin.

  ReplyDelete
 11. Matur nuwun sanget Bapak Teguh, kaluwo ngunduh komplit gending-gending puniko kagem acara kawulo.. insyaAlloh benjang wulan november 11th..

  ReplyDelete
 12. Ancen endah temen kok wus angel banget golekane gending-gending koyok iku

  ReplyDelete
 13. jan penank tenan. kagem download saget damel Internet Download Manager (IDM). matur suwun

  ReplyDelete
 14. menawi badhe ngunduh wonten mboten

  ReplyDelete
 15. SAMINANTO. SHP20 March 2012 08:01

  NYUWUN TULUNG KULO DI GAWEKE URUT2AN GENDING~GENDING PENGIRING MANTEN
  1.SRIWIDODO
  2.KODHOK NGOREK ....LARASMOYO
  3.MOCOPAT...DANDANGGULO SUNGKEMAN
  4.TIRTO KENCONO
  5.IBU PERTIWI / KETAWANG WIGARINGTYAS
  6.KETAWANG LANGEN GITO SRINARENDRO

  ReplyDelete
 16. mas teguh, piye cara ngunduh gending ing nduwur kuwi

  ReplyDelete
 17. wah jan siiiiip tenan pak langkung sae kalebetaken MP3 sahinggo saget kaunduh dening poro pandemen budhoyo adi luhung warisan poro leluhur

  ReplyDelete
 18. mas..... gak ada lirik nya tha ??? aku gak apal nich

  ReplyDelete
 19. plis dee,,,,,,
  piye arep ngrungokno,,,
  isine kok namung,,,,ERROR OPENING FILE,,,,
  enek ra tho jane,,,,,
  asline yo butuh neng njelimet,,,,
  tp yo mtur suwon,,,,
  beneri maleh pak tuwo,,,,kersane tmbah sekeco,,,,

  ReplyDelete
 20. Allivio @ pasang dulu Plugin Flash Player di mozilla ato di IE jenengan, habis itu pasang IDM ....

  ReplyDelete
 21. Mbak Chici @ Gak ada mbak ...

  ReplyDelete
 22. ko ora iso di mirengke yoo..
  pripun carane nek arep mirengake..

  ReplyDelete
 23. jenengan pasang dulu Plugin Flash Player , gen kulo aman mawon og mz .... nuwun

  ReplyDelete
 24. menawi gending kangge mlebetaken temanten sekalian wonten pahargyan ngundhuh mantu punapa? nuwun...

  ReplyDelete
 25. Muturnuwun saget paring sabiyantu dateng kulo menggah urut2an gending kagem parhargyan mantu ugi Mp.3 sampun saget dipun downlod-mugi saget nderek nguri-uri bidoyo jawi ingkang adiluhung 'KUNCARANING BONGSO AMUNG DUMUNUNG SOKO LUHURING BUDOYO'

  ReplyDelete